proline skattelov 2017 nye regler fra skatteetaten

Ny lov om kassesystemer fra 2017

For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet.

Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal fra 1. januar 2017 ha oppdatert sine kassasystemer i henhold til det nye lovverket.

Bokføringspliktige bedrifter med eksisterende løsninger må ha gjennomføre systemendringene innen 2019.

Vi har levert våre løsninger i Sverige i mange år, der denne type lovgivning har vært innført.

ProLine,s løsninger er klargjort for den nye loven.

Produkter

Top